Joblers > Joblers TR > Özgeçmiş > Özgeçmiş türleri

Özgeçmiş türleri

Özgeçmiş türleri

Bilginin nasıl organize edildiği ve adayın hangi yönlerinin ön plana çıktığına bağlı olarak çeşitli CV türleri vardır. Bir iş pozisyonuna başvuran tüm insanlar aynı olmadığı gibi, onların özgeçmişleri de aynı değildir.

CV’yi daha güzel hale getiren, rengi değiştirmek veya sunum biçimini değiştirmek gibi basit kozmetik değişiklikler değil, aynı zamanda şu veya bu yönleri vurgulamak üzere CV’nin içindeki bilginin düzenlenme biçimini değiştirmektir. CV’yi doğru seçmek ve iyi bir ön yazı yazmak sizin bir görüşme almanızı sağlayacak ana unsurlardır

Profiliniz, kazandığınız deneyim, bilgi birikiminiz, eğitiminize… bağlı olarak bu veya şu tür bir CV kullanmaya karar vereceksiniz. Size uygun özgeçmişin hangisi olduğunu netleştirdikten sonra kendinizinkini oluşturma anında size yol gösterici olacak CV modellerimiz ve şablonlarımıza bakabilirsiniz.

Başlıca özgeçmiş türleri

Kronolojik CV

Bu tür özgeçmiş en çok kullanılan ama anlaşılması en kolay olandır. Kronolojik özgeçmişte adayların mesleki deneyimi zamana göre sıralı olarak yazılır. Böyle bir CV’nin kendine özgü riskleri vardır ve tarihler detaylı olarak yazıldığı için eğer çok fazla işsiz geçirilmiş süre varsa adaya ilişkin kötü imaj verebilir.

Adayın mesleki deneyimlerinin sıralanışı iki şekilde yapılabilir böylece doğrudan ve ters kronolojik özgeçmiş arasında ayrım yapabilirsiniz.

  • Doğrudan kronolojik CV

Bu tür CV’de bilgileri en eskiden en yeni olana göre sıralarsınız.

  • Ters kronolojik CV

Bu tür CV’de adayın kişisel ve mesleki bilgileri en yeni olandan en eski olana doğru sıralanır.

Fonksiyonel veya tematik CV

Fonksiyonel CV’de bilgiler temalar veya bloklar halinde dağılır. Bunların her birinde gerçekleştirilen fonksiyonlar ve başarılar belirtilir.

Önemli bir fonksiyonel veya tematik CV’nin temel avantajlarından biri adayın başarılarını vurgulamaktır böylece seçme sürecinden sorumlu insan kaynakları uzmanı iş pozisyonuna başvuran adayın becerileriyle ve bunların aradıkları şeyle örtüşüp örtüşmediği hakkında bir fikir oluşturur.

Bu tür CV mesleki deneyime sahip olan ve çeşitli sektörlerde çalışmış kişiler için tavsiye edilir.

Bileşik veya karışık CV

Adından da anlaşılacağı gibi bu kronolojik ve fonksiyonel özellikleri birleştiren bir CV türüdür. Bu kronolojik olmasından ötürü zemin kazanan ve yalnızca adayın çalıştığı şirket ve tarihleri değil ama bu sürede geliştirilen başarı ve mesleki başarıları ve geliştirilen becerileri kapsayan bir CV’dir.

Yetkinliklere odaklı CV

Artık daha fazla sayıda şirket bir adayın öğrencilik yıllarında veya daha önce çalıştığı şirketlerde neler yaptığını bilmek istiyor. Yetkinlik odaklı bir CV’de adayın başarıları ve o yetenek veya yetkinlikleri geliştirmesini sağlayan şeyler vurgulanır.

Bu tür CV’leri oluşturmak zordur çünkü öyle bir yetkinliğe ve seviyeye sahip olduğunuzu söylemek yeterli değildir ve bunu eylemle, bir olayla kanıtlamanız gerekir.

Europass: Avrupa CV’si

Europass veya Avrupa CV’si, kullanımı Avrupa’da yaygın olan ve her adayın tek bir model şablon kullanarak eğitimin, iş tecrübesinin, becerilerinin, yetkinlik ve yeteneklerinin bunun yanı sıra dil becerilerinin, akademik başarılarının, yayınlarının veya bir işveren tarafından ilgi çekici görülebilecek diğer bilgilerin açıkça ve özlü bir şekilde aktarıldığı bir CV türüdür.

Yapı ve tasarımı oldukça katıdır ve Avrupa Birliği ülkeleri içinde iş aramayı uyumlulaştırmaya ve kolaylaştırmaya çalışır. Bununla birlikte, ne tüm üye ülkelerde ne de profesyonel ve akademik tüm alanlarda aynı şekilde oluşturulmaz.

LinkedIn

Başlı başına bir CV olmasa da LinkedIn bir sosyal ağıdır, bir kullanıcının LinkedIn üzerindeki profili birçok şirkete yönelik kartvizitidir.

Kısaca bir zaman içinde LinkedIn birçok mesleki sahada iş arama için temel araçlardan biri haline gelmiştir; dolayısıyla LinkedIn üzerinde oluşturulması gereken CV’nin özelliklerini bilmek özellikle de yurt dışında iş bulma şansınızı artırmak için önemlidir.

Yaratıcı CV

Yaratıcı CV adayların seçiminden sorumlu kişinin dikkatini çekmeye çalışan bir tür CV’dir.

Adayın ilgili olduğu sektöre ve her şeyden öte, kişinin sahip olduğu innovasyon ve yaratıcılık kapasitesine bağlı olarak çeşitli CV türleri mevcuttur.

Video CV

Adından da anlaşılacağı gibi video CV geçmiş tecrübeye ilişkin bir tür video çalışmasıdır. Kamera önünde rahatlığın yanı sıra için biraz teknik de gerektirdiğinden gerçekleştirmek bakımından çok karmaşık bir CV türüdür.