Joblers > Joblers TR > İş görüşmesi > İş görüşmesi türleri

İş görüşmesi türleri


Tüm iş görüşmeleri aynı değildir. Aslında farklı hedefleri gerçekleştirmek ve takip etmek için çeşitli teknikler vardır. İş görüşmeleri genellikle insan kaynakları uzmanları tarafından ve her şeyden önce adayın gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını ve iş pozisyonu için gerekli profili taşıyıp taşımadığını anlamak için yapılır.

İş görüşmeleri katılımcıların sayısına veya görüşmeyi gerçekleştirirken kullanılan tekniğin göre çeşitli şekillerde ayrılabilir.

Yapısına göre iş görüşmesi türleri

Yapılandırılmış iş görüşmesi

Farklı görüşme türleri içinde yapılandırılmış olan en ağırıdır. Bu, esas olarak aynı tip soruların tüm adaylara sorulmasıyla gerçekleşir. Sorulma sıraları değiştirilemez.

Yapılandırılmış iş görüşmesi kriterlerin standart hale getirilmesini ve adayın seçilme biçimini kolaylaştırdığı için insan kaynakları uzmanları tarafından sıkça kullanılagelmiştir. Ama hem adayların hazırlık düzeyleri arttığı hem de sizin durup katılımcının dikkatini gerektiren bazı meseleler veya cevaplar hakkında sorular sormanıza izin vermediğinden daha az sıklıkla görülmektedir.

Ayrıca bu tür iş görüşmelerinin en büyük sıkıntısı adayın cevapları hazırlayıp bunları görüşmecini önünde olduğu gibi okuması ve görüşmecinin kimin yalan söylediğini veya kimin eylemlerinin sözleriyle örtüşmediğini anlamasına izin vermez.

Yarı yapılandırılmış iş görüşmesi

Bu iş görüşmesi türünde yapılandırılmış görüşme soruları metnini konuşma sırasında şekillenecek diğer açık sorularla birleştirilir.

Bu iş görüşmesi en çok kullanılan görüşme türlerinden biridir çünkü iş görüşmeleri sırasında sıkça soruların yanı sıra CV’ye ilişkin bazı daha spesifik hususları veya konular veya görüşmecinin dikkatini çeken konuşmalar hakkında sorgulama yapabilirsiniz.

Serbest görüşme

Bu tür iş görüşmesinde öncelikli sorularla ilgili herhangi bir dosya yoktur ama bu aynı alana giren diğer önemli konulara dokunulmayacağı anlamına da gelmez.

Bu tür görüşmeler genellikle daha gayri resmi oldukları izlenimi verir ama durum öyle değildir. Profesyoneller alışkındır ve çok deneyimlidir.

Becerilere yönelik iş görüşmeleri

Her seferinde becerilerle ilgili iş görüşmeleri yapan daha fazla şirket vardır çünkü bu görüşme türü bir adayın neler yapabileceğini daha ayrıntılı bilmenin yanı sıra gelecekteki potansiyelini bilmelerini ve görevlerini nasıl gerçekleştireceklerine ilişkin bir öngörüye sahip olmalarını sağlar.

Becerilerle ilgili iş görüşmeleri adayın geçmiş tecrübelerine ve aksiyonlarına, sebeplere ve belirli koşular altında aldığı kararların üzerine yoğunlaşır.

İş pozisyonu ve profil türüne bağlı olduğundan tüm şirketler aynı becerileri ölçmez.

Katılımcı sayısına göre iş görüşmesi türleri

Kişisel görüşme

Kişisel işgörüşmesi en yaygın olan görüşmedir ve bunda iş arayan kişi ve şirketin bir temsilcisi, genellikle insan kaynakları departmanından bir profesyonel bulunur.

Temel amacı adayın nasıl olduğunu, motivasyonlarını, daha önceki deneyimini öğrenmektir. Birçok seçme sürecinde genellikle ilk kişisel görüşme gerçekleşir. Geçilirse aday bir panel görüşmesi veya diğer tarama testleri ile karşılaşabilir.

Panel görüşmesi

Adayın farklı yönlerini değerlendirmekle sorumlu birkaç kişi ile iş görüşmesine girdiği bu tür iş görüşmelerinde.

Grup görüşmesi

Grup görüşmelerinde veya grup dinamikleri gereği birkaç aday ve değerlendirmecinin bulunduğu görüşmelerde.